Hem

Välkommen till Utbildningsrederiet

Utbildningsrederi ab är verksamheten där vi hjälper arbetslösa människor ut i arbetslivet, vi erbjuder de olika "riktiga" sysselsättningar som t.ex vårda och renovera träbåtar och bilar och allt däremellan. Vi erbjuder även olika former av hantverk.

Vi har även två andra verkshamheter, Göteborgs Skeppshandel och Marinskroten.
Skeppshandeln är den verksamhet där vi säljer saker, allt ifrån hela båtar och beslag till små detaljer som skruvar och andra tillbehör.
Marinskroten är den verksamhet där vi får in båtar som ska skrotas, skrotar de och de delar som är fina och går att använda säljer vi via Skeppshandeln. Dessa ingår i Utbilningsrederiet.