Om Oss

Om Oss


Skeppshandel• Utbildningsrederi • Marinskrot


Vi driver en marinskrot där vi skrotar olika sorters båtar, en skeppshandel där vi bland annat säljer delar som går att rädda från skroten och ett utbildningsrederi där arbetslösa får lov att testa på arbetslivet på ett säkert och möjlighetsgivande sätt.

Vår historia


Bolaget startade i Strömstad 2010 med utbildning av blivande matroser och motormän som sin verksamhet. Den fd militära minsveparen M/S Norsten var navet och erbjöd praktik, sk sjötid. De som är med från start är Bengt Johansson och Björn Pettersson. Eleverna var ombord i tvåveckorsperioder. Uppdragsgivare var Ellös och Kalmar praktiska gymnasium. 


Hösten 2011 stänger skolorna sjöfartsutbildningen och vi sökte nya uppdragsgivare. Hösten och vintern 2011 diskuterade vi med Arbetsförmedlingen i Göteborg då de efterfrågade en leverantör som kunde erbjuda praktiskt arbete/hantverk, som riktar sig främst till yrkesmän. Det resulterade i en verkstad där vi kunde underhålla, modifiera och renovera båtar, de flesta av trä. Då vi drog igång i mars 2012 skrevs sju deltagare in direkt. 


Under sommaren samma år hade antalet deltagare vuxit till drygt femtio och Susanne Carlsdotter kunde börja arbeta på heltid efter att ha ingått i ledningsgruppen. Vi insåg att det krävdes fler handledare och vi anställde Theo Tatidis, en av deltagarna i projektet.  

Det dröjde inte länge förrän även verkstaden krävde en uppgradering så vi började se oss om efter en större lokal. Efter mycket letande beslutade vi oss för en lokal på Exportgatan i närheten av Stig Center och vid årsskiftet 2013/14 gick flyttlasset. 


Parallellt med den dagliga verksamheten anpassades lokalen för att möta våra krav. Den utrustades med utsugs anläggning, ett stort loft, duschar och tvättstuga, fönster och nya dörrar för att bara nämna några detaljer. Vi delade verkstaden i avdelningar, var och en med sitt ändamål. Vi anställde ännu en handledare,Bengt Nilsson, oxå fd deltagare. Nu kunde vi erbjuda alla att få prova på att hantera maskiner och verktyg som är vanligt förekommande i en verkstad, exempelvis svets, svarv och fräs så man vet vad man ger sig in på innan man tar steget in på en utbildning. Vi växer ytterligare och anställer Tommy Pramås. 


Vi stannar på Exportgatan till årsskiftet 2016/17 då vi beslutat att flytta verksamheten tillbaka till Ringön. En av de viktigaste orsakerna var att vi inte kunde fortsätta expandera på Exportgatan. Ett annat skäl är att Ringön ligger mer centralt, dvs. mer lättillgängligt även för de utan bil. De flesta av våra deltagare är beroende av lokaltrafik, så även de kunder vi har i sikte.  

Under 2017 deltog vi i ett pilotprojekt tillsammans med tre andra företag. Projektet var utlyst av Tillväxtverket med mål att underlätta rekrytering av ny personal. First to know var projektägare och utöver oss deltog Smyrna second hand och reCreate design. Trots den korta tid projektet pågick, från maj till mitten av december, hann närmare fyrtio personer deltaga. Projektet gick under namnet Circle Island, dvs Ringön på engelska. 


Vi bygger vidare på det nätverk vi startade tillsammans med de övriga företagen i Circle Island. Nätverkets primära fråga till företagen på Ringön var om det fanns ett behov av att anställa personal, kort- eller långsiktigt. Detta behov visade sig snabbt vara en realitet och vi redan över sjuttio anslutna företag. 


​Det vi vill uppnå med företaget är en arbetsträningsplats där vi kan erbjuda platser för arbetssökande som befinner sig långt ifrån den öppna arbetsmarknaden, de med stort behov av stöd o hjälp, men med en vilja att få ett arbete. 

Under de elva år företaget då har varit verksamt har hundratals personer passerat. Vissa fick jobb, andra erbjöds plats på utbildningar.

Gemensamt för dem alla är att de gick stärkta härifrån på sin fortsatta väg i livet…...